Onderzoeksdesign

Welke behandeling krijgen de patiënten?
De studie heeft een follow-up duur van 24 weken. Tijdens deze periode zullen de patiënten in totaal 6 vragenlijsten invullen (baseline en 2, 4, 8, 12 en 24 weken na injectie).

De studie is een pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT). De huisarts, patiënt en onderzoeker zijn niet geblindeerd voor de toegewezen behandeling. Gedurende de studie wordt de dagelijkse behandelpraktijk zo goed mogelijk benaderd en past u uw gebruikelijke zorg toe. Na de injectie mag de patiënt daarom met zijn of haar gebruikelijke pijnmedicatie doorgaan. Ook fysio- of oefentherapie kan doorgaan.


Hoe lang worden de patiënten gevolgd?
De studie heeft een follow-up duur van 24 weken. Tijdens deze periode zullen de patiënten in totaal 6 vragenlijsten invullen (baseline en 2, 4, 8, 12 en 24 weken na injectie).

Wat is de belasting voor de patiënt?
Aangezien intra-articulaire corticosteroïden injecties onderdeel uitmaken van de behandeling volgens de NHG standaard, worden patiënten in de intra-articulaire behandelgroep niet blootgesteld aan additioneel risico. Intramusculaire injectie van corticosteroïden zou tot meer systemische bijwerkingen kunnen leiden dan intra-articulaire injectie. Op basis van de momenteel beschikbare literatuur zijn daar echter geen sterke aanwijzingen voor. Indien er in de 12 maanden voor inclusie geen röntgenfoto van de studie knie is gemaakt, wordt er vanwege studiedoeleinden een röntgenfoto van de knie gemaakt. De röntgenfoto wordt vergoed vanuit het studiebudget.

Wat zijn de uitkomstmaten?
Primaire uitkomstmaat:
- Kniepijn (4 weken na injectie)

Secundaire uitkomstmaten:
- Bijwerkingen;
- Beperking door de klachten;
- Kwaliteit van leven;
- Ervaren herstel

Powered by webXpress