De rol van de huisarts

Indien u deelneemt aan de studie zult u in uw HIS patiënten identificeren die mogelijk geschikt zijn voor deelname aan de studie. Aan de hand van de inclusie- en exclusiecriteria wordt vastgesteld welke patiënten voldoen en benaderd mogen worden. Deze patiënten ontvangen een patiënten informatiebrief en een toestemmingsformulier.

Vervolgens nemen wij telefonisch contact op met de patiënten die mee willen doen. Dan stellen wij vast of zij voldoen aan het inclusiecriterium van een kniepijn score 3 (gemiddeld over de afgelopen week) op een 0 tot 10 pijnschaal. Hierna krijgen zij de baseline vragenlijst opgestuurd. Zodra wij deze vragenlijst ingevuld retour hebben gekregen vindt randomisatie plaats.

U en de patiënt worden na randomisatie geïnformeerd over de uitkomst van de randomisatie. Vervolgens neemt de patiënt contact op met uw praktijk om op korte termijn (binnen één week na invullen van de baseline vragenlijst) de toegewezen injectie door u te laten toedienen. Wij vragen u om op dat moment enkele knieartrose kenmerken met een korte anamnese en lichamelijk onderzoek te registreren op een formulier dat de patiënt meeneemt.

Indien er in de 12 maanden voor inclusie geen röntgenfoto van de studie knie is gemaakt, wordt er vanwege studiedoeleinden een röntgenfoto van de knie gemaakt. U vraagt de röntgenfoto aan en ontvangt ook het radiologisch verslag van deze foto (de onderzoeksgroep ontvangt geen verslag).

 
Training toediening intra-articulaire injectie kniegewricht
Indien hier voldoende belangstelling voor bestaat, zullen wij een training organiseren in het toedienen van intra-articulaire injecties in het kniegewricht. De training zal plaatsvinden in het Erasmus MC. Aan deze training zullen uiteraard geen kosten verbonden zijn. Ook wijzen wij u graag op de NHG instructiefilm ‘Injectie in het kniegewricht’ die voor NHG leden gratis beschikbaar is via het Nederlands Huisartsen Genootschap.


Powered by webXpress